อาหารไทย

อาหารไทย 
[อา-หาน ไท]
-ā/hān -thai
 Thai food ; Thai cuisine
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
  • ASEAN
  • Food
  • Tourism