ธาตุอาหารพืช

ธาตุอาหารพืช 
ธาตุอาหารพืช
^thāt -ā/hān ^pheūt
 plant nutrient
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
  • Agriculture
  • Topography