ธรณีสัณฐาน

ธรณีสัณฐาน 
[ทอ-ระ-นี สัน-ถาน]
-thø¯ra-nī /san/thān
 landform ; geomorphology
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
  • TERRA (solum)