วิธีวิทยา

วิธีวิทยา 
[วิ-ที วิด-ทะ-ยา]
¯wi-thī ¯wit¯tha-yā
 methodology
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
  • Science
  • Philosophy