ปืนคาบศิลา

ปืนคาบศิลา 
ปืนคาบศิลา
-peūn^khāp_si-lā
[ปืน-คาบ-สิ-ลา]
 flintlock musket
Word class:Noun (n.)
Classifier:กระบอก
Revision:
Type of: