ช่วงชั้นดิน

ช่วงชั้นดิน 
[ช่วง-ชั้น-ดิน]
^chūang¯chan-din
 soil horizon ; layer of soil
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ชั้น
Revision:
Context:
  • Geology
  • Agriculture