เสื้อเชิ้ตแขนสั้น

เสื้อเชิ้ตแขนสั้น 
เสื้อเชิ้ตแขนสั้น
^seūa¯choēt /khaēn^san
[เสื้อ-เชิ้ด แขน-สั้น]
 short-sleeved shirt
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Revision:
Context:
  • Textiles
  • Clothing
  • Fashion
  • Merchandise