ต่อสาบมรกต

ต่อสาบมรกต 
ต่อสาบมรกต
_tø _sāp -mø¯ra_kot
[ต่อ สาบ มอ-ระ-กด]
 emerald cockroach wasp ; jewel wasp ; Ampulex compressa
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Revision:
Context:
  • Insects (entomology)
  • Zoology
  • Species
  • FAUNA