อัศเจรีย์

อัศเจรีย์ 
อัศเจรีย์
_at_sa-jē-rī
[อัด-สะ-เจ-รี]
 exclamation mark ; exclamation point; !