จังหวัด

จังหวัด 
[จัง-หฺวัด]
-jang_wat
 province; prefecture
Word class:Noun (n.)
Classifier:จังหวัด
Revision:
Context:
  • ASEAN
  • Geography
  • Politics
  • Royal Institute Dictionary (2011)
  • Tourism