จิ้งหรีด

จิ้งหรีด 
จิ้งหรีด
^jing_rīt
[จิ้ง-หฺรีด]
 cricket ; house cricket
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว
Revision:
Context:
  • FAUNA
  • Insects (entomology)
  • Zoology
  • Species
  • COMEST