อาหารคลีน

อาหารคลีน 
อาหารคลีน
-ā/hān
[อา-หาน ...]
 clean food
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
  • Food