ขนาด

ขนาด 
[ขะ-หฺนาด]
_kha_nāt
 size ; dimension ; dimensions ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format ; extent
Word class:Noun (n.)
Context:
  • Astronomy
  • CLIMA (meteo) 
  • COLLECTIO (phila) 
  • Economy
  • ORNITHO 
  • SCIENTIA (math)
  • TEXTILE
  • VEST

Example:
 TH: ขนาด เอาน้ำโค้กขนาดไหน
 RO: khanàad ʔaw náam khóog khanàad nǎy
 EN: size What size Coke would you like?