อาหารทะเล

อาหารทะเล 
อาหารทะเล
-ā/hān -tha-lē
[อา-หาน ทะ-เล]
 seafood
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
  • Food
  • Tourism