อาวุธปืน

อาวุธปืน 
อาวุธปืน
-ā¯wut -peūn
[อา-วุด ปืน]
 firearm
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:กระบอก
Revision:
Context:
  • Military
  • Politics
  • Police
  • SECURIT