อาหารเสริม

อาหารเสริม 
[อา-หาน เสิม]
-ā/hān /soēm
 dietary supplement ; supplementary food
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:แพ็ค, เม็ด, ขวด, แผง
Revision:
Context:
  • Medicine