ขอ

ขอ 
ขอ
/khø
[ขอ]
 ask for ; beg for ; request ; apply for; appeal
Word class:Verb (v.)
Revision:
Context:
  • Royal Institute Dictionary (2011)
  • Tourism

Example:
 TH: ขอ, ถาม คุณจะต้องขออนุญาตจากครูก่อน
 RO: khɔ̌ɔ, thǎam khun càʔ tɔ̂ɔŋ khɔ̌ɔ ?anuyâad càag khruu kɔ̀ɔn
 EN: ask You will have to ask the teacher for permission first.