เครื่องมือ

เครื่องมือ 
[เคฺรื่อง-มือ]
^khreūang-meū
 tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment; device
Word class:Noun (n.)
Classifier:ชิ้น ; ชุด ; อัน
Revision:
Context:
  • Education
  • INFORMAT (program)
  • Mechanics
  • Royal Institute Dictionary (2011)

Example:
 TH: เครื่องมือ จงทำตัวเองให้เป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระเจ้า
 RO: khrʉ̂aŋmʉʉ coŋ tham tua?eeŋ hây pen khrʉ̂aŋmʉʉ nay phráʔhàd
 EN: tool Make yourself a tool in the Lord’s hands.