เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า 
[เคฺรื่อง-ไช้-ไฟ-ฟ้า]
^khreūang¯chai-fai¯fā
 electric appliances ; electrical appliances ; electric equipment ; power tools
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เครื่อง
Revision:
Context:
  • HOME
  • Economy
  • PRODUCT
  • ELECTRIC