เครื่องสำอาง

เครื่องสำอาง 
[เคฺรื่อง-สำ-อาง]
^khreūang/sam-āng
 cosmetics ; make-up
Word class:Noun (n.)
Revision:
Context:
  • Fashion
  • Medicine
  • Royal Institute Dictionary (2011)