ขนาด

ขนาด 
ขนาด
_kha_nāt
[ขะ-หฺนาด]
 [classif.: sizes (of items)]
Word class:Noun (n.)

Example:
 TH: ขนาด เอาน้ำโค้กขนาดไหน
 RO: khanàad ʔaw náam khóog khanàad nǎy
 EN: size What size Coke would you like?