ขนาดใหญ่

ขนาดใหญ่ 
ขนาดใหญ่
_kha_nāt _yai
[ขะ-หฺนาด ...]
 large-sized ; huge ; large format
Word class:Adjective (adj.)
Context:
  • Birds (ornithology)