ขนาดกระดาษ

ขนาดกระดาษ 
ขนาดกระดาษ
_kha_nāt _kra_dāt
[ขะ-หฺนาด ...]
 paper size
Word class:Noun (n. exp.)