เมล็ดธัญพืช

เมล็ดธัญพืช 
เมล็ดธัญพืช
¯ma¯let
[มะ-เล็ด ...]
 cereal
Word class:Noun (n. exp.)