อาหารมื้อเย็น

อาหารมื้อเย็น 
อาหารมื้อเย็น
-ā/hān ¯meū -yen
[อา-หาน มื้อ ...]
 dinner ; supper
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:มื้อ
Context:
  • Food