ไม้ยืนต้น

ไม้ยืนต้น 
ไม้ยืนต้น
¯māi-yeūn^ton
[ไม้-ยืน-ต้น]
 perennial plant; perennial ; standing timber ; tree
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ต้น
Revision:
Context:
  • Plants (botany)
  • Forestry
Type of: