หน่วยเวลา

หน่วยเวลา 
[หฺน่วย เว-ลา]
_nuay -wē-lā
 unit of time
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:หน่วย
Revision:
Context:
  • Unit
  • CALEND 
  • Science