องค์การ

องค์การ 
[อง-กาน]
-ong-kān
 organization ; agency
Word class:Noun (n.)
Classifier:องค์การ
Revision:
Context:
  • Politics
  • Law
  • ECONO 
  • Education