ปืนลูกซอง

ปืนลูกซอง 
ปืนลูกซอง
-peūn^lūk-søng
[ปืน-ลูก-ซอง]
 shotgun ; fowling piece
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:กระบอก
Revision:
Context:
  • Military
  • SECURIT
Type of: