พื้นที่

พื้นที่ 
[พื้น-ที่]
¯pheūn^thī
 area ; surface
Word class:Noun (n.)
Classifier:กม²
Revision:
Context:
  • Geography
  • SCIENTIA (math)