พันธุ์พืช

พันธุ์พืช 
พันธุ์พืช
-phan ^pheūt
 seed ; grain
Word class:Noun (n. exp.)