ภูมิศาสตร์พืช

ภูมิศาสตร์พืช 
ภูมิศาสตร์พืช
-phū¯mi_sāt ^pheūt
 phytogeography ; plant geography
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
  • Plants (botany)
  • Education