รถบรรทุก

รถบรรทุก 
รถบรรทุก
¯rot-ban¯thuk
[รด-บัน-ทุก]
 lorry ; truck (Am.) ; cargo truck ; freight car ; van
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน
Revision:
Context:
  • Vehicle
  • Mechanics
  • Transportation
  • Industry
  • Economy