ตั๊กแตน

ตั๊กแตน 
ตั๊กแตน
¯tak_ka-taēn
[ตั๊ก-กะ-แตน]
 grasshopper ; cricket ; caelifera
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว
Revision:
Context:
  • Insects (entomology)
  • Zoology

Example:
 TH: ตั๊กแตน คนอีสานชอบกินตั๊กแตนทอด
 RO: tákatɛɛn khon ʔiisǎan chɔ̂ɔb kin tákatɛɛn thɔ̂ɔd
 EN: locust People like to eat fried locust in the Isaan.