ทวีปแอฟริกา

ทวีปแอฟริกา 
ทวีปแอฟริกา
¯tha^wīp _aēf¯ri-kā
[ทะ-วีบ แอฟ-ริ-กา]
 Africa ; African continent
Word class:Proper noun (n. prop.)
Type of:
Context:
  • Geography
  • (AFR)