ทวีปออสเตรเลีย

ทวีปออสเตรเลีย 
ทวีปออสเตรเลีย
¯tha^wīp ¯øs-trē-līe = ¯tha^wīp ¯øt-trē-līe
[ทะ-วีบ อ๊อส-เตฺร-เลีย = ทะ-วีบ อ๊อด-เตฺร-เลีย]
 Australia ; Australian continent ; Sahul ; Australinea ; Meganesia
Word class:Proper noun (n. prop.)
Type of:
Context:
  • Geography
  • (AUS)