ธรณีวิทยา

ธรณีวิทยา 
ธรณีวิทยา
-thø¯ra-nī¯wit¯tha-yā
[ทอ-ระ-นี-วิด-ทะ-ยา]
 geology
Context:
  • Education
  • Geology
  • Royal Institute Dictionary (2011)
  • Science
  • Topography